ประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับราคา Domain .NET

  • 3rd November 2016
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการปรับราคาโดเมน .NET ขึ้น ทั้งนี้ ทางอีโว โฮสติ้งมีความจำเป็นต้องปรับราคาตามกลไกตลาด ในวันที่ 1 ...
Continue reading