ประชาสัมพันธ์

โดเมน .th เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การต่ออายุโดเมน (สำคัญ)

  • 30th December 2019
เนื่องจาก THNIC ประกาศปรับปรุงวงจรชีวิตชื่อโดเมน .th & .ไทย และค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ...
Continue reading