ตะกร้าสินค้าของฉัน

Economic Hosting Plan - Exclusive Hosting
โฮสติ้งราคาประหยัด
 • Product 1

  Exclusive 10

  • 10 GB จำนวนพื้นที่ Web Space
  • 50 GB จำนวน Data Transfer
  • 10 จำนวน Domain name (yourname.com)
  • Unlimited จำนวน Sub Domain (support.yourname.com)
  • 10 จำนวน mySQL Database
  • Unlimited จำนวนอีเมล์ POP3 / Autoresponders
  Only
  ฿500.00/yr
  สั่งซื้อ
 • Product 2

  Exclusive 20

  • 20 GB จำนวนพื้นที่ Web Space
  • 100 GB จำนวน Data Transfer
  • 15 จำนวน Domain name (yourname.com)
  • Unlimited จำนวน Sub Domain (support.yourname.com)
  • 15 จำนวน mySQL Database
  • Unlimited จำนวนอีเมล์ POP3 / Autoresponders
  Only
  ฿1,000.00/yr
  สั่งซื้อ
 • Product 3

  Exclusive 30

  • 30 GB จำนวนพื้นที่ Web Space
  • 150 GB จำนวน Data Transfer
  • 20 จำนวน Domain name (yourname.com)
  • Unlimited จำนวน Sub Domain (support.yourname.com)
  • 20 จำนวน mySQL Database
  • Unlimited จำนวนอีเมล์ POP3 / Autoresponders
  Only
  ฿1,500.00/yr
  สั่งซื้อ
 • Product 4

  Exclusive 40

  • 40 GB จำนวนพื้นที่ Web Space
  • 200 GB จำนวน Data Transfer
  • 25 จำนวน Domain name (yourname.com)
  • Unlimited จำนวน Sub Domain (support.yourname.com)
  • 25 จำนวน mySQL Database
  • Unlimited จำนวนอีเมล์ POP3 / Autoresponders
  Only
  ฿2,000.00/yr
  สั่งซื้อ
 • Product 5

  Exclusive 50

  • 50 GB จำนวนพื้นที่ Web Space
  • 250 GB จำนวน Data Transfer
  • 30 จำนวน Domain name (yourname.com)
  • Unlimited จำนวน Sub Domain (support.yourname.com)
  • 30 จำนวน mySQL Database
  • Unlimited จำนวนอีเมล์ POP3 / Autoresponders
  Only
  ฿2,500.00/yr
  สั่งซื้อ