ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา ประมาณ 22.00 น. ทางอีโวโฮสติ้งจะดำเนินการ Restart Server เพื่อ Update System Kernel

เครื่องที่ได้รับผลกระทบเครื่อง VPS node :  odin3.evovps.in.th

ระยะเวลาดำเนินงานโดยประมาณ 2 ชั่วโมง

ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อมายัง Server ได้

ทางอีโว โฮสติ้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ครับThursday, December 31, 2020

« ย้อนกลับ