ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา ประมาณ 00.00 น. ทางอีโวโฮสติ้งจะดำเนินการ Migrate Data เนื่องด้วย CentOS 6 End Of Life (EOL) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แล้วนั้น ส่งผลให้จะไม่มีการอัพเดทจากระบบอีกต่อไปซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อลูกค้าในภายหน้า

เครื่องที่ได้รับผลกระทบเครื่อง Shared Host Server :  ns3.keepidea.net

ระยะเวลาดำเนินงานโดยประมาณ 5 ชั่วโมง

ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อมายัง Server ได้

ทางอีโว โฮสติ้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ครับMonday, December 7, 2020

« ย้อนกลับ