โดเมน .th เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การต่ออายุโดเมน (สำคัญ)

เนื่องจาก THNIC ประกาศปรับปรุงวงจรชีวิตชื่อโดเมน .th & .ไทย และค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ... Read More »

30th Dec 2019