วงจรอายุโดเมน Domain Life Cycle Print

  • 19

สำหรับโดเมนเนม นั้นหากผู้ถือครองโดเมนเนมต่ออายุทุก ๆ ปี สิทธิ์แห่งการครอบครองนั้นก็ยังตกเป็นของผู้ถือครองโดเมนเนม

ทั้งนี้ผู้ถือครองสามารถต่ออายุโดเมนเนม ได้คราวละ 1-10 ปี และการต่ออายุไม่จำเป็นต้องรอให้ใกล้หมดอายุก่อน สามารถทำได้ตลอดเวลา

แต่หากผู้ถือครองโดเมนเนมลืมต่ออายุโดเมนเนม นึกขึ้นมาได้ ในช่วง 0-45 วันหลังโดเมนเนมหมดอายุลง ผู้ถือครองโดเมนเนมก็ยังมีสิทธิ์ขอต่ออายุโดเมนเนม ได้ในราคา ปรกติ หรือ อาจะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

แต่หากพ้นกำหนด ในช่วงแรกแล้ว จะเข้าสู่ช่วง Redem Reriod หรือถ้าพูดให้เข้าใจกันง่าย ๆ ก็ คือช่วงเรียกค่าไถ่ หรือ เรียกค่าปรับ ซึ่งการต่ออายุช่วงนี้ ยังคงเป็นสิทธิ์ของผู้ถือครองโดเมนเนม แต่ราคาต่ออายุในช่วงนี้ อาจะแพงกว่าราคาปกติ หลายเท่าตัว หรือบางผู้ให้บริการอาจจะเรียกสูงถึง 10 เท่า (แล้วแต่นโยบายของแต่ละผู้ให้บริการ) ช่วงนี้ผู้ถือครองโดเมนเนม จะมีเวลา อีกประมาณ 30 วัน

หากพ้นระยะเวลา Redem Reriod แล้ว จะเข้าสู่ช่วง Pending Delete หรือ เข้าสู่กระบวนการลบโดเมนเนม จากสารบบ จะใช้เวลา 5 วัน เพื่อนำชื่อโดเมนเนมนี้เปิดให้จดใหม่ได้อีกครั้ง จริง ๆ แล้ว สิทธิ์การต่ออายุโดเมนเนม ผู้ถือครองก็ยังคงมีสิทธิ์ต่ออายุแต่การกำหนดราคา จะขึ้นอยู่กับ Domain Registrar เท่านั้น

ดังนั้นผู้ถือครองโดเมนเนม หากต้องการรักษาชื่อโดเมนเนม อย่าลืมต่ออายุกันไว้นะครับ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำปรึกษาในเรื่องโดเมนเนม และโฮสติ้ง สามารถปรึกษา อีโว โฮสติ้ง ได้ครับ


บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่ ?

« ย้อนกลับ