วิธีการตั้งค่า SSL ให้กับ Domain Name Print

  • ssl, letsencrypt, directadmin
  • 23

การตั้งค่าให้กับโดเมนเนม ให้ Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin ก่อน เสร็จแล้ว  ให้เข้าไปที่ Domain Setup

  รูปที่ 1

เมื่อเข้ามาแล้ว ระบบจะ แสดงรายชื่อโดเมนเนม ภายใต้ Account ของท่านให้คลิ๊กที่ชื่อโดเมนเนม ที่ต้องการ ทำ SSL

 รูปที่ 2

แล้วให้เราติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่อง Secure SSL แล้วคลิ๊กปุ่ม Save

รูปที่ 3

 

สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้ คือการตั้งค่า Folder private_html ซึ่งจะมีให้เลือก 2 ตัวเลือก คือ

Use a directory named private_html
Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https

สำหรับตัวเลือกที่ 1 Use a directory named private_html คือการใช้ ข้อมูล แยกระหว่าง folder private_html กับ public_html นั่นหมายความว่า ทั้งสอง folder ไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาที่เหมือนกัน คือเข้าเว็บด้วย http อาจแสดงข้อมูลอย่างหนึ่ง แต่เมื่อเข้าเว็บ ด้วย https อาจแสดงข้อมูลอีกอย่างหนึ่ง แต่ไม่เป็นที่นิยมกัน

สำหรับตัวเลือกที่ 2 Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https คือการทำให้ folder private_html กับ public_html เป็นข้อมูลเดียวกัน คือ จะเข้าเว็บด้วย http หรือ https การแสดงข้อมูลจะเหมือนกัน ซึ่งวิธีนี้เป็นที่นิยมทำมากกว่า

ให้เราเลือกแบบที่เราต้องการ แล้วกด Save

รูปที่ 4

เสร็จแล้วระบบ DirectAdmin จะมี POPUP แจ้งเตือน

Using a symbolic link will delete the private_html directory and all files in it. Do you wish to continue?
การใช้ลิงก์สัญลักษณ์จะลบไดเร็กทอรี private_html และไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในนั้น คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่?

ให้เราคลิ๊ก OK หรือ ตกลง

รูปที่ 5

เพียงเท่านี้ก็จะเสร็จสิ้นการตั้งค่าโดเมนเนมเพื่อพร้อมใช้ SSL แล้ว


บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่ ?

« ย้อนกลับ