วิธีสร้าง email Account Print

  • email account, create, directadmin
  • 28

วิธีสร้างอีเมลแอคเค้าท์

วันนี้ อีโว โฮสติ้ง จะมาบอกเล่าการสร้างอีเมล แอคเค้าท์ ผ่าน ระบบ DirectAdmin ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน
เริ่มต้นจากการ Login เข้าสู่ระบบ Control Panel DirectAdmin
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปยังกลุ่มเมนู E-Mail Management ตามรูปที่ 1

Screenshot_1

รูปที่ 1

เลือกเมนู E-Mail Accounts
ในหน้านี้จะแสดงรายการอีเมล แอคเค้าท์ ที่มีอยู่ในระบบแล้ว ตามรูปที่ 2

Screenshot_2

รูปที่ 2

จะสังเกตได้ว่า จะมีอีเมล เริ่มต้นขึ้นมาให้ 1 แอคเค้าท์ โดยระบบจะสร้างขึ้นมาให้อัตโนมัติ ตามชื่อ User Name ของท่าน
เมื่อเข้ามาแล้ว ให้เลือกเมนู Create mail account ตามรูปที่ 3

Screenshot_3

รูปที่ 3

เริ่มต้นกรอกข้อมูลกันเลยครับ ตามรูปที่ 4

Screenshot_4

รูปที่ 4

โดยการกรอกข้อมูลเพียงไม่กี่ช่อง เริ่มต้นกันที่ Username
เมื่อตั้ง Username ได้แล้ว ก็ตั้งรหัสผ่าน หรือ สามารถ Random Password ได้ครับ (เมื่อเสร็จขั้นตอน ระบบจะแจ้ง รหัสผ่านที่ถูก Random ขึ้นมา)
ช่องต่อมาก็ ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง สำหรับใครที่เลือก Random ก็ข้ามช่องนี้ไปได้เลย
ช่องต่อมา Email Quota (Meg) คือการกำหนดขนาดพื้นที่ของ E-Mail Acoount นั้น ๆ ค่ามาตรฐานที่ระบบตั้งไว้ให้คือ 50MB. หากต้องการพื้นที่เพิ่ม ก็สามารถระบุลงไปได้ หน่วยเป็น MB. หรือ ใส่เลข 0 จะเป็นการใช้งานแบบ Unlimited

ซึ่งผมไม่แนะนำ เพราะหากมีปัญหาจะส่งผลกระทบ ต่อ ระบบ Hosting ที่ใช้งานได้ กล่าวคือ อีเมล แอคเค้าท์ นั้นใช้พื้นที่ร่วมกับ โฮสติ้ง ที่ท่านใช้อยู่ หากมีการส่ง spam ออกไป หรือ ได้รับอีเมล spam เข้ามา อาจส่งผลให้พื้นที่ ในส่วนของโฮสติ้งนั้นเต็มได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรกำหนดขนาดของอีเมล แอคเค้าท์ นั้น ๆ ไว้

ช่องสุดท้าย Send Limit คือ การกำหนดการส่งอีเมลออก ของ แอคเค้าท์ นั้น ๆ หรือ บัญชีนั้น ๆ ที่สร้างขึ้น หากเว้นว่างไว้ หรือไม่ใส่เลขอะไร จะเป็นการกำหนดค่าโดยระบบ คือ ส่งอีเมลได้ 50 ฉบับ ต่อวัน และหากใส่เลข 0 จะเป็นการไม่จำกัดจำนวน หรือ Unlimited การส่งอีเมล ซึ่งผมก็ไม่แนะนำอีกเช่นกัน เหตุผล เหมือนข้อข้างต้นทุกประการ และแม้ท่านจะ Unlimited การส่งของบัญชีใด บัญชี หนึ่งก็ ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะ ส่งแบบไม่จำกัดปริมาณได้ เพราะ ระบบหลัก มีการจำกัดการส่งอีเมลอยู่ เพื่อป้องกันการ spam และส่งผลการติด Black List ซึ่งเราต้องคำนึงถึงภาพรวม และผู้ใช้บริการรายอื่น ด้วย เพราะเมื่อติด Black List แล้ว ทั้งเครื่องจะไม่สามารถส่งอีเมลออกไปยัง Hotmail , Gmail ฯ ได้ ดังนั้นควรจำกัดการใช้งาน ตามความเหมาะสม (หากท่านคิดว่า ต้องการใช้การส่งอีเมลมากกว่า ทางเราขอนำเสนอให้ท่านใช้ VPS โดยท่านจะสามารถกำหนด ค่าต่าง ๆ ได้เองเป็นอิสระ เป็นส่วนตัว และมีเพียงท่าน ใช้ IP นั้นเพียงท่านเดียว)
เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม Create
ระบบจะแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านควรทราบ ตามรูปที่ 5

Screenshot_5

รูปที่ 5

เพียงเท่านี้เท่านก็จะมีอีเมล แอคเค้าท์ไว้ใช้งานแล้วครับ


บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่ ?

« ย้อนกลับ