เมนูต่าง ๆ ใน DirectAdmin Print

  • directadmin, menu
  • 24

รู้จักเมนูต่างๆ ของ User Level ใน DirectAdmin (DA)

directadmin-userlevel

วันนี้ผมจะมาอธิบายเมนูต่าง ๆ ของ User Level ใน DirectAdmin ทั้งนี้ DirectAdmin ถือว่าเป็น Control Panel ยอดนิยมสำหรับ โฮสติ้ง ในประเทศไทย

ในที่นี้ผมจะแบ่งเมนู ในส่วนของ User Level เป็น 5 ส่วน

ส่วนที่ 1: เมนูหลัก หรือ เมนูด่วน
• Home – หน้าหลัก (จะอยู่ส่วนใด ๆ ก็ตามกดเมนูนี้ จะกลับมายังหน้านี้)
• Webmail – เข้าสู่หน้าจัดการอีเมลผ่านเว็บไซต์ หรือ เว็บเมล
• Password – เปลี่ยนรหัสผ่านของ Account
• Help – เมนูอธิบายการใช้งาน DirectAdmin จากทางผู้พัฒนา DirectAdmin (ภาษาอังกฤษ)
• Files – เมนูจัดการไฟล์ หรือ File Manager ผ่าน Browser
• Logout – ออกจากระบบ

ส่วนที่ 2: Your Account ส่วนจัดการข้อมูลหลักของ Account
• Domain Setup – ส่วนจัดการโดเมน เพิ่มโดเมน ลบโดเมน เปลี่ยนชื่อโดเมน ตั้งค่าโดเมนหลักของ Account
• Change Password – เปลี่ยนรหัสผ่าน
• Login History – ดูประวัติการล็อคอินเข้าสู่ DirectAdmin
• DNS Management – จัดการ DNS (เมนูนี้ จะมีบางแพลนเท่านั้น)
• Support Center – ระบบ Ticket ที่มีอยู่ในระบบ DirectAdmin ทั้งนี้ผมไม่แนะนำให้ใช้ Ticket ผ่านช่องทางนี้ ผมแนะนำให้ใช้ระบบ Ticket ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.evo.in.th เท่านั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วครับ
• Installed Perl Modules – ดู Function ของภาษา Perl ที่เปิดให้ใช้งาน
• Create/Restore Backups – สำรองข้อมูล/กู้คืนข้อมูล ของ Account สาารถเลือกส่วนที่ต้องการสำรองข้อมูลได้

• Site Summary / Statistics / Logs – ดูข้อมูลของ Account, สถิติการใช้งานทรัพยากร, การอนุญาติให้ใช้ Function ต่างๆ ฯลฯ
• FTP Management – เมนูจัดการ FTP, สร้าง FTP Account, แก้ไขการตั้งค่าสิทธิ์ของ FTP Account และลบ FTP Account, เปลี่ยนรหัสผ่านของ FTP Account
• Subdomain Management – จัดการ Sub-Domain ของ Domain ปัจจุบัน (เพิ่ม,ลบ)
• MySQL Management – ระบบจัดการ MySQL Database, สร้างฐานข้อมูล, ลบฐานข้อมูล, สำรองฐานข้อมูล, กำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูล, สร้าง User ฐานข้อมูล, จัดการฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin
• Password Protected Directories – สร้างรหัสผ่านสำหรับป้องกันการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เราต้องการ
• File Manager – เมนูจัดการไฟล์ หรือ File Manager ผ่าน Browser

ส่วนที่ 3: E-mail Management ระบบจัดการส่วนของ Email Address
• E-Mail Accounts – จัดการ Email Account ในโดเมนนั้นๆ
• Forwarders – กำหนดค่าส่งต่ออีเมลไปยังที่ ๆ เรากำหนด
• Autoresponders – ตั้งค่าตอบอีเมลอัตโนมัติ
• Vacation Messages – ตั้งค่าอีเมลล์ตอบกลับในวันหยุด
• Spamassassin Setup – ตั้งค่า Spamassassin
• Mailing Lists – อีเมลลิส
• SPAM Filters – การตั้งค่ากรอง Spam Email
• Webmail: Squirrelmail – เข้าสู่หน้าจัดการ เว็บเมล ด้วย Squirrelmail
• Webmail: Roundcube – เข้าสู่หน้าจัดการ เว็บเมลด้วย Roundcube

ส่วนที่ 4: Advanced Features จัดการขั้นสูง
• Server Information – ดูทรัพยากรของเซิฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่
• SSL Certificates – รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เว็บไซต์
• Cronjobs – ตั้งค่าคำสั่งที่จะทำงานตามเวลาที่กำหนด (เมนูนี้ จะมีบางแพลนเท่านั้น)
• Mime Types – กำหนด Mime Types ด้วยตัวเอง
• Apache Handlers – ระบบจัดการ Apache Handlers ด้วยตัวเอง
• Custom Error Pages – สร้างหน้า Error Page ด้วยตัวเอง
• phpMyAdmin – ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่าน Browser
• Site Redirection – ตั้งค่าการ Redirect ของโดเมน
• Domain Pointers – กำหนดให้โดเมนใด ๆ ที่ต้องการ ชี้มายังโดเมนเนมปัจจุบันที่คุณจัดการอยู่
• Resource usage – แสดงทรัพยากรที่ใช้งานของ Account นั้นๆ (เมนูนี้ จะมีบาง Server เท่านั้น)
• Select PHP version – เลือกเวอร์ชั่นของ PHP และ Library ของเวอร์ชั่น (เมนูนี้ จะมีบาง Server เท่านั้น)

ส่วนที่ 5: Your Account รายละเอียดหลักๆของ Account นั้นๆ
• Message System – ข้อความจากระบบ DirectAdmin
• Bandwidth – (กราฟ)ปริมาณการรับส่งข้อมูล (Upload/Donwload) ทั้ง Account (ถ้า Bandwidth Unlimited จะไม่แสดงกราฟนี้)
• Disk Space – (กราฟ)พื้นที่การใช้งานรวมกันทั้ง Account (ถ้า Disk Space Unlimited จะไม่แสดงกราฟนี้)
• Inodes – (กราฟ)จำนวนไฟล์ในระบบทั้ง Account (ถ้า Inodes Unlimited จะไม่แสดงกราฟนี้)
• Disk Space (MB) – พื้นที่การใช้งาน (Used: ใช้งานไปแล้ว, Max: ลิมิตสูงสุด)
• Bandwidth (GB) – ปริมาณการับส่งข้อมูล (Used: ใช้งานไปแล้ว, Max: ลิมิตสูงสุด)
• E-Mails – จำนวน Email Account ทั้งหมด (Used: ใช้งานไปแล้ว, Max: ลิมิตสูงสุด)
• Ftp Accounts – จำนวน FTP Account ทั้งหมด (Used: ใช้งานไปแล้ว, Max: ลิมิตสูงสุด)
• Databases – จำนวนฐานข้อมูล MySQL Database ทั้งหมด (Used: ใช้งานไปแล้ว, Max: ลิมิตสูงสุด)
• Inodes – จำนวนไฟล์ทั้งหมด (Used: ใช้งานไปแล้ว, Max: ลิมิตสูงสุด)
• Current Domain – โดเมนที่จัดการอยู่ในปัจจุบัน


บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่ ?

« ย้อนกลับ