ประชาสัมพันธ์

Scheduled Maintenance 10 JAN 2022

  • 10th January 2022
ในวัน ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา ประมาณ 22.00 น. ทางอีโวโฮสติ้งจะดำเนินการ Restart Server เพื่อ Update System Kernelเครื่องที่ได้รับผลกระทบเครื่อง VPS node :  ...
Continue reading