ประกาศ 25-31 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ไปดูงานที่ต่างประเทศ

ในวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ของอีโว โฮสติ้ง จะเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ ... Read More »

2nd Jul 2018
ยกเลิกการชำระเงินผ่านช่องทาง PAYSBUY

เรียน ลูกค้าทุกท่านเนื่องจาก PAYSBUY ได้ประกาศยุติการให้บริการ ทางอีโว โฮสติ้ง ... Read More »

23rd Sep 2017
แจ้งปรับราคา Domain .NET

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการปรับราคาโดเมน .NET ขึ้น ทั้งนี้ ทางอีโว โฮสติ้งมีความจำเป้นต้องปรับราคาตามกลไกตลาด ในวันที่ 1 ... Read More »

3rd Nov 2016