แจ้งเตือนการต่ออายุโดเมนเนม Scamming Email Renew Domain name

เรียน ลูกค้าทุกท่านเนื่องด้วยในขณะนี้มีลูกค้าที่จดโดเมนเนมหลาย ๆ ท่านติดต่อเข้ามา ถึงเรื่องการต่ออายุโดเมนเนม ... Read More »

8th Jan 2019
ยกเลิกการชำระเงินผ่านช่องทาง PAYSBUY

เรียน ลูกค้าทุกท่านเนื่องจาก PAYSBUY ได้ประกาศยุติการให้บริการ ทางอีโว โฮสติ้ง ... Read More »

23rd Sep 2017
แจ้งปรับราคา Domain .NET

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการปรับราคาโดเมน .NET ขึ้น ทั้งนี้ ทางอีโว โฮสติ้งมีความจำเป้นต้องปรับราคาตามกลไกตลาด ในวันที่ 1 ... Read More »

3rd Nov 2016