ประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับราคา Domain หลายรายการ

  • 30th May 2022
เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับ TLD ที่กล่าวถึงด้านล่าง ...
Continue reading

Scheduled Maintenance 10 JAN 2022

  • 10th January 2022
ในวัน ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา ประมาณ 22.00 น. ทางอีโวโฮสติ้งจะดำเนินการ Restart Server เพื่อ Update System Kernelเครื่องที่ได้รับผลกระทบเครื่อง VPS node :  ...
Continue reading

แจ้งปรับราคา Domain .COM

  • 20th August 2021
เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับ TLD ที่กล่าวถึงด้านล่าง ...
Continue reading

Scheduled Maintenance 30 June 2021 23:00 - 1 July 2021 01:00

  • 30th June 2021
ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา ประมาณ 23.00 น.  - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 01.00 น. ทางอีโวโฮสติ้งจะดำเนินการ Restart Server เพื่อ Update ...
Continue reading