ตรวจสอบสถานะโดเมน Find the perfect domain name for you...

เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี
เราจึงต้องขอความกรุณาให้ท่านกรอกตัวอักษรที่เห็นข้างล่างนี้ ก่อนดำเนินการต่อ

TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้ายโดเมนที่กรอก ต่ออายุ
com 1 ฿450.00THB ฿450.00THB ฿450.00THB
net 1 ฿550.00THB ฿550.00THB ฿550.00THB
org 1 ฿500.00THB ฿500.00THB ฿500.00THB
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้ายโดเมนที่กรอก ต่ออายุ
com 1 ฿450.00THB ฿450.00THB ฿450.00THB
net 1 ฿550.00THB ฿550.00THB ฿550.00THB
org 1 ฿500.00THB ฿500.00THB ฿500.00THB
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้ายโดเมนที่กรอก ต่ออายุ
com 1 ฿450.00THB ฿450.00THB ฿450.00THB
net 1 ฿550.00THB ฿550.00THB ฿550.00THB
org 1 ฿500.00THB ฿500.00THB ฿500.00THB
in.th 1 ฿856.00THB ฿856.00THB ฿856.00THB
co.th 1 ฿856.00THB ฿856.00THB ฿856.00THB
ac.th 1 ฿856.00THB ฿856.00THB ฿856.00THB
go.th 1 ฿856.00THB ฿856.00THB ฿856.00THB
or.th 1 ฿856.00THB ฿856.00THB ฿856.00THB
mi.th 1 ฿856.00THB ฿856.00THB ฿856.00THB
net.th 1 ฿856.00THB ฿856.00THB ฿856.00THB