ประชาสัมพันธ์

Scheduled Maintenance 30 June 2021 23:00 - 1 July 2021 01:00

  • 30th June 2021
ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา ประมาณ 23.00 น.  - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 01.00 น. ทางอีโวโฮสติ้งจะดำเนินการ Restart Server เพื่อ Update ...
Continue reading