ประชาสัมพันธ์

ยกเลิกการชำระเงินผ่านช่องทาง PAYSBUY

  • 23rd September 2017
เรียน ลูกค้าทุกท่านเนื่องจาก PAYSBUY ได้ประกาศยุติการให้บริการ ทางอีโว โฮสติ้ง ...
Continue reading

แจ้งปรับราคา Domain .NET

  • 3rd November 2016
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการปรับราคาโดเมน .NET ขึ้น ทั้งนี้ ทางอีโว โฮสติ้งมีความจำเป็นต้องปรับราคาตามกลไกตลาด ในวันที่ 1 ...
Continue reading