ประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับราคา Domain .COM

  • 20th August 2021
เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับ TLD ที่กล่าวถึงด้านล่าง ...
Continue reading

Scheduled Maintenance 30 June 2021 23:00 - 1 July 2021 01:00

  • 30th June 2021
ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา ประมาณ 23.00 น.  - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 01.00 น. ทางอีโวโฮสติ้งจะดำเนินการ Restart Server เพื่อ Update ...
Continue reading

Scheduled Maintenance 31 Dec 2020 22:00 - 31 Dec 2020 00:00

  • 31st December 2020
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา ประมาณ 22.00 น. ทางอีโวโฮสติ้งจะดำเนินการ Restart Server เพื่อ Update System Kernelเครื่องที่ได้รับผลกระทบเครื่อง VPS node :  ...
Continue reading

Scheduled Maintenance Migrate Data 7 December 2020 00:00 - 7 December 2020 05:00

  • 7th December 2020
ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา ประมาณ 00.00 น. ทางอีโวโฮสติ้งจะดำเนินการ Migrate Data เนื่องด้วย CentOS 6 End Of Life (EOL) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ...
Continue reading