ประชาสัมพันธ์

Server Maintenance - July 14th, 2020 21.00-23.00

  • 14th July 2020
ประเภท: บำรุงรักษาความรุนแรง: ปานกลาง โซนที่ได้รับผลกระทบ: CS-Loxinfo The Clound เวลาเริ่มต้น: 14 กรกฎาคม 2563 21:00 นเวลาสิ้นสุด: 14 กรกฎาคม 2020 23:00 ...
Continue reading

โดเมน .th เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การต่ออายุโดเมน (สำคัญ)

  • 30th December 2019
เนื่องจาก THNIC ประกาศปรับปรุงวงจรชีวิตชื่อโดเมน .th & .ไทย และค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ...
Continue reading

แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าโฮสติ้ง

  • 18th June 2019
เรียน ลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากทางเราได้รับแจ้งจากชมรมผู้ประกอบการเว็บโฮสติ้ง ว่ามี ...
Continue reading

แจ้งเตือนการต่ออายุโดเมนเนม Scamming Email Renew Domain name

  • 8th January 2019
เรียน ลูกค้าทุกท่านเนื่องด้วยในขณะนี้มีลูกค้าที่จดโดเมนเนมหลาย ๆ ท่านติดต่อเข้ามา ถึงเรื่องการต่ออายุโดเมนเนม ...
Continue reading